- Idiot (2015) -Animation by Jarek Piotrowski & Ayumi Sawa (
Onkalo)
Premiered in the same titled exhibition from the series of "
Idiot" by Jarek Piotrowski
@ Galerie Popy Arvani, Paris.©2023 Jarek Piotrowski